WhatsApp

MEASUREMENT TESTİ

Test sonuçlarını değerlendirme ve geri dönüş için lütfen kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurunuz.

Lütfen Adınızı ve Soyadınızı doğru bir şekilde giriniz.Bu alan gerekli.
...

1 - Yukarıda 10 saniyeden oluşan 10 tane zaman aralığı gösterilmektedir. Öğretmen öğrencinin ağlama davranışını kısmi zaman aralığına göre veri toplamıştır. Öğrenci %kaç ağlama davranışı göstermiştir? (NOT: X:zaman aralığın bir kısmında davranış meydana gelmiş anlamındadır. Zaman aralığının siyah olarak tümüyle boyanması davranışın o aralık süresince meydana gelmesidir. Boş zaman aralıkları ise davranışın meydana gelmediği durumlardır.) *

2 - Ali ilk gün 20 dakikada 10 soruyu, ikinci gün 15 dakikada 5 soruyu, ve üçüncü gün 25 dakikada 12 soruyu doğru cevaplamıştır. Ali’nin soruları doğru cevaplama sayısının artıp artmadığını anlamak için öğretmeni en iyi hangi veri toplama türünü kullanmalıdır? *

3 - Aşagıdakilerden hangisi doğrudan gözlenebilen bir davranışa örnektir? *

4 - Aşağıdakilerden hangisi her bir oturumda elde edilen doğru davranışın bir önceki performansına eklenerek işlendiği grafik türüdür? *

5 - Yasin 10 yaşında ve otizm spektrum bozukluğu göstermektedir. Sınıf içinde sürekli kendini öne arkaya sallamaktadır. Bu davranışı söndürmek isteyen öğretmen hangi veri toplama tekniği kullanarak daha güvenilir bilgi elde eder? *

6 - Veri toplamada güvenilirlik ne anlama gelmektedir? *

7 - Hasan arkadaşlarına tekme atıp yüzlerine vurmaktadır. Öğretmen kısmi zaman aralığı kullanarak Hasan’ın problem davranışı için veri toplayacaktır. Aşağıdaki veri kaydetme materyallerinden hangisine ihtiyacı vardır? *

...

8 - Yukarıda verilen grafikte kırmızı ok ile gösterilen yer grafiğin hangi ögesidir? *

...

9 - Yukarıda verilen grafik analiz edildiğinde eğilim hakkında ne söylenebilir? *

...

10 - Yukarıda verilen grafik analiz edildiğinde eğilim hakkında ne söylenebilir? *